Skip to content

bukpop

bukpop|78|79|80|81|82|83|84|85

Stichting Bukpop

Het eerste Bukpop-festival werd in 1978 gehouden aan Het Zevenhuizen en was in feite een buitenshuis georganiseerd Buk-Buk activiteit. Wegens een redelijk succes besloten enkele mensen – voornamelijk oud-bestuurders van Buk-Buk – dat het festival een jaarlijks terugkerend geheel zou moeten worden. Omdat een popfestival organiseren een nogal risicovolle onderneming kan zijn, werd tevens besloten de Organisatie vanuit een onafhankelijk stichting te regelen. Bij eventuele catastrofale financiële gevolgen – ‘debakkels’ genoemd in Bukpop-gelederen – zou het jongerencentrum dan niet voor de gevolgen opdraaien. Overigens waren en bleven het de Bukkers en Oud-Bukkers, die massaal op volledig vrijwillige basis alles rond het festival(terrein) regelden. In de loop der jaren werden meer en meer internationale bands voor een optreden uitgenodigd. Het terrein aan Het Zevenhuizen werd geruild voor het evenemententerrein aan De Omloop. Het aantal vergaderingen nam toe evenals de geïnvesteerde bedragen. Door de beoogde schaalvergroting door middel van de buitenlandse top-acts werd de organisatie moeizamer. Deze bands laten zich moeilijker contracteren en contacten lopen over veel schijven. Discussies over de programmering werden door het bestuur uitvoerig gevoerd. Het break-evenpoint was daarbij het uitgangspunt. (Dit was het waarbij het festival uit de kosten kon komen zonder winst te maken en wat in Bukpop-kringa het ‘kietomdraaipunt’ werd genoemd.) Het topjaar 1980 (met Fischer Z was het enige echt winstgevende festival. Daarna was de bodem van de geldkist snel in zicht. Een gulle sponsor diende zich door middel van een omvergereden dranghek aan. Het mocht niet baten op langere termijn. Het festival van 1985, zo moet worden gevreesd, is de laatste activiteit van de Stichting Bukpop geweest. Hoewel. . .worden festivals door de komende seventiesrevival weer in?